سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 
محقق 
 
 
همکاری در انتشار راهبرد رسانه 
همکاری 
موسسه فرهنگی تبلیغی امام رضا علیه السلام 
ریاست  
1385/05/03 
ادامه دارد 
آموزشی ، تحقیقی ، فرهنگی و تبلیغی 
همکاری 
حوزه علمیه  
مسئول تبلیغات 
1387/07/09 
1388/08/04 
امور تبلیغی حوزه 
همکاری 
حوزه علمیه  
مسئول اداره فرهنگی  
1388/09/03 
1389/05/04 
فرهنگی 
همکاری 
کمیسیون سیاسی حوزه علمیه  
عضو 
1389/05/01 
 
برنامه ریزی 
همکاری 
شبکه ملی تبلیغ  
عضو - مدرس 
1390/02/06 
ادامه دارد 
علمی و آموزشی 
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی 
مبلغ  
1385/06/15 
ادامه دارد 
تبلیغی  
همکاری 
موسسه فرهنگی تبلیغی آینده سازان  
بازرس 
 
 
نظارت 
همکاری 
سازمان بسیج مستضعفین 
مربی - تربیت آموزش 
1386/07/09 
ادامه دارد 
تربیتی 
تدریس 
سپاه پاسداران  
مدرس 
 
 
کلاسهای عقیدتی 
تدریس 
کانون فرهنگی تبلیغی امام رضا  
مدرس 
 
 
سلسله مباحث تخصصی مهدویت 
تدریس 
حوزه های نمونه بسیج شهری 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حلقه های معرفتی شجره صالحین 
تدریس 
سازمانها و نهادهای دولتی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دوره تخصصی شناخت نماز  
تدریس 
بسیج 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شیطان گرایی و فراماسونری 
تدریس 
مدارس و مراکز علمی 
مدرس 
1387/06/09 
ادامه دارد 
جلسات پرسش و پاسخ 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
1388/03/04 
ادامه دارد 
آشنایی با ماهیت مسیحیت تبشیری 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
1390/08/10 
ادامه دارد 
آشنايي با ماهیت مسیحیت تبشیری 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
1389/04/07 
ادامه دارد 
عرفانهای کاذب و معنویتهای نوظه 
تدریس 
مراکز علمی 
مدرس 
1390/07/01 
ادامه دارد 
موسسه آینده سازان  
تدریس 
حوزه علمیه  
مدرس 
1393/06/11 
ادامه دارد 
عقاید - فلسفه  
همکاری 
رادیو  
کارشناس 
1393/09/02 
ادامه دارد 
کارشناس برنامه های مذهبی