رفتارشناسی مبشران مسیحیت در کلیساهای خانگی
81 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2012 12:15:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب

ميرحميدموسوي:از چند دهه قبل، مسيحيان كاتوليك با الهام‌گيري از«كتاب مقدس» پروژه‌اي با عنوان«كليساي آزاد» با شعار: ‌«ابلاغ پيام انجيل به اقصاي جهان تا بازگشت مسيح» را آغاز كردند. اين پروژه در داخل ايران با عنوان«كليساي خانگي» ناميده مي‌شود. فارغ از پشت پرده ايجاد طرح كليساي آزاد كه گفته مي‌شود توسط«مسيحيان صهيونيسم» و در جهت پيشبرد اهداف صهيونيسم راه‌اندازي شده؛ ما در اين نوشتار به مقولة رفتارشناسي مبشران مسيحيت در دو مرحله جذب و تثبيت نوكيشان و جذب‌شدگان جلسات خانگي كليساهاي آزاد خواهيم پرداخت:

 

يك) تظاهر به نرم خويي و مهرباني: مبشر مسيحي در مرحلة اول ملزم به تظاهر فروتني و مهرباني شده است.  از آنجايي كه انسان تشنة محبت است، مبشران مسيحيت در مراكز آسيب پذير مالي يا روحي مانند: روستاهاي دور افتاده، مناطق محروم و بيمارستانها حضور مي‌يابند و با برخورد گرم و محبت آميز افراد هدف را جذب جلسات خانگي مي‌كنند.


دو) جذب مختص: جذب مختص شگرد اصولي كليساهاي خانگي است. به اين معنا كه جذب و شستشوي اعتقادي و نهايتا ايمان به مسيح بايد فقط بر روي جوانان و عوام به دور از مباني ديني اسلام(و هر دين و آيين متقدم) اجرا شود. مبشران دستور اكيدا دارند از هرگونه مباحثه با مخاطبان متخصص دوري كنند.

 

سه) مطابق با ادبيات مخاطب سخن گفتن: در جلسات نخست ورود جذب‌شدگان از بردن هرگونه ادبياتي كه موجب تنش و تحريك احساسات ديني مخاطب شود مانند: روح القدس، مصلوب، تثليث و... خودداري مي‌شود. تا در ذهن حاضرين جلسه احساس بيگانگي عقيدتي به وجود نيامده و شكافي ميان مبشر و مخاطب پديدار نشود.

 

چهار) جلب اعتماد و همدردي با مخاطب: مبشر براي جلب اعتماد اعتقادي مخاطبانش نسبت به مسيحيان تندرو بدگويي مي‌كند و براي ورود به بحث با عنوان مطلبِ: «ما عيسي(ع) را خدا نمي‌دانيم بلكه همانند مسلمانان آن را منجي مي‌پنداريم.» سعي در به دست آوردن اعتماد حلقة افراد جذب شده است.

 

پنج) شبهه افكني و زير سوال بردن مذهب: بعد از جلب اعتماد اوليه، ‌مسئول جلسه با ارايه مباحثي خلاف واقع همچون: منافات داشتن آزادي با مذهب يا با زير سوال بردن اصول ديني همانند: چرا بايد هر روز نماز خواند و اين تسلسل باطل است يا چرا بايد چند متر پارچه(حجاب) ضامن ورود به بهشت شود، سعي دارد تا ذهن مخاطبانش را ضمن پاك‌سازي و تلقين سوء ظن نسبت به معارف دين سابق، به سوي مباحث جديدي كه مدّ نظر است سوق دهد.

 

شش) تمسخر اسلام در جامعه مسلمان: جذب‌شدگان تثبيت يافته يعني كساني كه رسماً مرتد شده و به آيين مسيحيت پيوستند با حضور در جلسات تازه جذب‌شدگان در قالب يك مسلمان، مطالب هجوآميز و تمسخر‌آميزي درباره اعمال عبادي يا شريعت بيان مي‌كنند تا حس تعصب‌گراي مخاطب را نسبت به معارف دين سابقش سست و نابود كنند.

 

هفت) امتناع از بحث عقلي: در جلسات كليساهاي آزاد از بحث عقلي درباره الوهيت حضرت عيسي(ع) جلوگيري مي‌شود.  افراد را ارجاع به كتاب مقدس مي‌دهند و گفته مي‌شود: «اين مسئله را عقل نمي‌تواند درك كند و در حيطه ‌عقل نيست.»


هشت) حفظ شادي جلسات: در طراحي كليساهاي آزاد به موضوع شاد‌سازي جلسات دقت بسياري شده است. به همين دليل عموماً‌ در جلسات خانگي پارتي شبانه، اجراي سرودهاي جمعي و گردش‌هاي خارج از شهر مدنظر است. به اين وسيله جلسات براي مخاطبان جذابتر مي‌شود.

 

مبشران مسيحي بعد از اجراي مراحل و اصول فوق در كليساهاي خانگي، وقتي مخاطب خود را آماده پذيرش افكار و اعتقادش مي‌بيند يك سوال و پيمان را مطرح مي‌كند: «عيسي فديه عالم است و آمده تا با فداي خود كفاره گناهان همه را بدهد آيا آماده پذيرش اين ايثار هستيد؟ يا مي‌خواهيد تا ابد در تنهايي خود بمانيد؟» پس از آن اعضاي جذب شده وفاداري خود را به الوهيت حضرت عيسي(ع) و قبول ايثار حضرت قسم مي‌خورند.

 --روزنامه ملت--