نگرشی بر اندیشه پلورالیسم دینی
63 بازدید
محل نشر: روزنامه جوان و سایت باشگاه اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/9/28
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پلورالیسم یا کثرت گرایی در فلسفه دین به معنای پذیرش حقانیت تمام ادیان مختلف جهان است. حامیان این نظریه کلیه سنت های دینی را دارای اعتبار یکسان می دانند و این مطلب را پرفسور جان هیک در کتاب «تفسیر دین» آورده است. فلاسفه معاصر تشیع از جمله: علامه سید محمدحسین طباطبایی، علامه محمدتقی جعفری، استاد مرتضی مطهری و عده کثیر دیگر از صاحب نظران حوزه دین و اندیشه، پلورالیسم دینی را که از الهیات مسیحیت نشات گرفته است را اندیشه ای غلط و نادرست عنوان می کنند. ما در این مقاله نگرشی کوتاه خواهیم داشت بر مفهوم و ریشه پلورالیسم دینی و همچنین پیامدهای منفی این اندیشه ذکر کرده و در خاتمه در ردّ کثرت گرایی دینی مطالبی را خواهیم آورد.