مدیریت فتنه در نهج البلاغه
53 بازدید
محل نشر: سایت جنگ نرم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به هنگام فتنه چنان همهمه و غوغایی برپا می شود که جز صدای بلوا و غوغا چیز دیگری به گوش نمی رسد. فتنه گران چنان همه را در هم می آمیزند که جز صدای نا مفهوم چیز دیگری شنیده نمی شود و فتنه را تا جایی رهبری می کنند که هیچ فرد و گروهی در جایگاه خود محفوظ نمی ماند. حق و باطل چنان در هم آمیخته می شود که همه را به اشتباه می اندازد و تشخیص حق و باطل و تمییز دادن آنها چنان سخت می شود که جز افراد با بصیرت کسی دیگری نمی تواند آن را بفهمد و عموماً این درهم آمیختگی حق و باطل همه را به اشتباه دچار می کند و هدف فتنه و فتنه گران نیز همین است که عموم مردم از تمییز دادن حق و باطل عاجز باشند. امیرالمومنین(ع) در مورد آغاز فتنه می فرماید: «آغازش چون دوران جوانی پر قدرت و زیبا و آثارش چون باقیمانده بر سنگ های سخت، زشت و دیرپاست که ستمکاران آن را با عهدی که با یکدیگر دارند به ارث می برند.»