افسانه بشارت بُحیرای راهب و سفر پیامبر(ص) به شام
59 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ دریای پر تلاتم صدق و کذب است، عده ای با اجیر شدن و عده ای نیز بر اساس تعصبات مذهبی و فرقه ای روایاتی را جعل کردند که حتی در میان علمای خویش نیز ردّ و رفع می گردد. جریان سفر پیامبر گرامی اسلام(ص) به شام و ملاقات او با بحیرای راهب نیز از آن دسته روایات جعلی و ساختگی است که متأسفانه میان هر دو مذهب (تشیع و تسنن) مشهور بوده است. ما نیز با استفاده از کتاب شریف تاریخ صحیح اسلام، استاد نیکنام عربشاهی در مقام نقد این جریان کذب ظاهر شدیم و ساختگی بودن آن را اثبات نموده ایم.