جهانی سازی و حکومت صالحان
56 بازدید
محل نشر: ماهنامه طرح نو /شماره 18
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/6/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه یکی از مهمترین مباحث روابط بین الملل، جهانی شدن یا جهانی سازی است. واژه GLOBALIZATION را در زبان فارسی به جهانی شدن یا جهانی سازی ترجمه کرده اند. با نگرش سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آید. امّا این دو ترجمه بار معنا و واقعیت کاربردی که منعکس می کنند با هم تفاوت زیادی دارند. در جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریز ناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد چاره ای ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیروند و ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و با آسودگی خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد. در جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن این است که جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی بر دیگر کشورهای جهان است. پیشینه جهانی سازی را می توان در نظریه « دهکده جهانی» مک لوهان در دهه 1960، نظریه « پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما و نظریه « برخورد تمدنها» ساموئل هانتینگتون پی گرفت.