گرفتار، همان گرفته یار است
54 بازدید
محل نشر: باشگاه اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/1/8
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دارٌ بالبلاءِ محفوفهٌ: دنیا خانه ای است که آمیخته با ابتلائات است. در دنیا یک نفر خودش گرفتاری دارد، یک نفر غصه شخص دیگری می خورد و یک نفر غصه همه را می خورد و بدان که بلا برای دوستان است(البلاء للولاءِ) ؛ اولین کسانی که به خاطر محبت زیاد بچه را چشم می زنند و بچه مریض می شود، پدر و مادر بچه اند خدا هم هر وقت به بنده اش نظر کند او را مبتلا می سازد.
آدرس اینترنتی