کرامت سازی، جدیدترین حربه عرفان حلقه
50 بازدید
محل نشر: باشگاه اندیشه ، پایگاه جنگ نرم ، مشرق نیوز ، جهان نیوز
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/3/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ز دیرباز مسئله «کرامت سازی» بین فرقه های نوظهور و نحله های انحرافی مرسوم بوده است. صوفیان برای مولوی، بابیان برای علی محمدباب، وهابیون برای عبدالوهاب، رام اللهیان برای ایلیا و غیرهم؛ کرامات زیادی ساخته و برای مریدانشان مطرح کردند، که این امر در زمان غیاب سردسته و سرسلسله فرقه ها توسط دیگر سرکردگان تشدید زیادی می یافت. امروزه نیز در این آشفته بازار رنگین مدعیان عرفانی و معنوی، مدعیان عرفان حلقه در غیاب رئیسشان که به دستور مراجع قضایی و اطلاعاتی در زندان به سر می برد دست به دامن این حقه قدیمی و سنتی فرقه های انحرافی شدند و با اجیر کردن افرادی و ساختن مستنداتی از آنها در راه اندازی جریان «کرامت سازی» تقلای زیادی می کنند.
آدرس اینترنتی