راهبرد رسانه
44 بازدید
ناشر: پژوهشکده اسلامی صداوسیما
نقش: زیر نظر
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 4
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی